У навчально- виховній діяльності ми використовуємо елементи досвіду таких видатних педагогів:

1. Психолого-педагогічне проектування взаємодії дорослого і дитини

Автор: Піроженко Т. О.

Суть технології: організація особистісно-орієнтованого виховання і навчання дітей дошкільного віку, в центрі якого перебуває дитина як пріоритетний суб’єкт. Реалізація кожною дитиною права на розвиток своїх природніх здібностей.

2. Методика дитячого експериментування в природі

Автор: Лисенко Н. В.

Суть технології: організації процесу формування уявлень дошкільнят про природу і людину через призму ціннісних орієнтацій. Реалізується потреба кожної дитини в доступному експериментуванні та в природодослідженні.

3. Юний еколог

Автор: Ніколаєва С.

Суть авторської програми: через сучасні методи і прийоми з екологічного виховання дошкільнят (екологічні проекти, стежини, ігри, експериментально-пошукову діяльність, вправи-емпатії, хвилинки милування природою, розв’язання проблемних ситуацій тощо) формувати екологічну свідомість кожної дитини.

4. Дитина і довкілля

Автор: Калуська Л.

Суть авторської програми: оволодіння дитиною, починаючи із молодшого дошкільного віку, необхідними знаннями, вміннями та навичками із ОБЖД.

5. Художньо-мовленнєва діяльність

Автор: Гавриш Н.

Суть технології: сучасний зміст роботи з розвитку зв’язного мовлення дошкільнят, ефективна технологія навчання дітей розповідати через ознайомлення із основними правилами мовленнєвого етикету та використання комунікативних еталонів, відповідно до конкретної ситуації.

6. Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку

Автор: Шульга Л.

Суть технології: розкриває систему роботи з розвитку творчих здібностей, природніх нахилів дітей через емоції, почуття, через естетичне ставлення до природи, через використання різних методів образотворчого мистецтва, що стимулює прагнення дитини до творчого пошуку. Розкриває художні та креативні здібності дітей, починаючи з молодшого дошкільного віку.

7. ТРВЗ (теорія розв’язання винахідницьких завдань)

Автори: Альтшуллер Г. С., Сидорчук Г. О., Гін С. І.

Суть технології: система розвиваючого навчання зі спрямованістю на розвиток творчих здібностей особистості. Сприяє розвитку інтелектуального потенціалу, творчих здібностей та індивідуальних задатків кожної людини. Використовуються альтернативні шляхи пошуку відповідей.

8. Логіки світу

Автор: Стеценко І.
Суть авторської програми: починаючи з молодшого дошкільного віку через порівняння, узагальнення, класифікацію предметів та їх замінників, розвивати мислительну та мовленнєву діяльність дітей.

9. Кольорові числа

Автор: Кьюізенер Х.

Суть технології: через розвиток уяви, елементів образного та логічного мислення, розвиток сенсорних відчуттів (кольору, форми, величини) прискорюється процес оволодіння дошкільнятами числами, операціями над ними, цифрами та іншими математичними поняттями.

10. Розвивальне навчання

Автор: Ельконін Д. Б.

Суть технології: знання засвоюються міцніше, швидше і в системі, якщо вони надаються дітям відразу великим блоком у всій системі внутрішніх і зовнішніх зв’язків. Використання узагальнень; встановлення логічних зв’язків у матеріалі, виділення головного і суттєвого у великих блоках матеріалу; встановлення міжпредметних зв’язків, що допомагає більш ефективно засвоювати матеріал.

11. Технологія саморозвитку

Автор: Монтессорі М.

Суть технології: оволодіння дитиною корисними для самостійної діяльності засобами, розвиток її пізнавальних здібностей, мовних навичок, інтелектуальної ініціативи, творчості й самовираження проходить природно, у відповідності до розвитку — "дитина ніби сама себе розвиває".

12. Гуманно-особистісна технологія

Автор: Амонашвілі Ш. О.

Суть технології: педагогічний процес моделюється, враховуючи психологічні особливості дітей. Врахування і розуміння тенденцій саморозвитку дитини у педагогічному процесі. Зміст атмосфери спілкування, стиль взаємин повинні допомагати дитині вчитися, пізнавати себе як людину, плекати почуття власної гідності, самоповаги.

13. Вчимося читати

Автор: Шелестова Л.

Суть технології: методика базується на природніх здібностях дитини із врахуванням індивідуальних особливостей, на використанні різних видів пам’яті (слухової, зорової, мовної), на ігровій системі навчання.

14. Театр фізичного виховання

Автор: Єфименко М.

Суть технології: театр фізичного виховання передбачає якісно новий підхід в організації фізичного виховання і розрахований на дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Театр побудований на "золотих правилах": "Граючись — розвивати, граючись — навчати, граючись — виховувати".

Кiлькiсть переглядiв: 269

Коментарi